Trang chủ Giới thiệu Cờ hình Cờ hình giản đơn Cờ hình tiêu chuẩn Luật thắng thua

            
 

 

 
         
   

     

   
    Danh hiệu G - VIP G-VIP PRO   G-VIP GOLD G-VIP DIAMOND    
    Điều kiện            
    Giải thưởng            
    Ghi chú

      

  * Chương trình được áp dụng  khi số lượng người chơi đạt kỳ vọng

  * Quốc gia áp dụng:   Việt Nam

  * Game Cờ Hình sẽ được nâng cấp các phiên bản theo thời gian

          

   
    

 

     

    

 

BẢNG VÀNG TOP G - VIP

 

Danh hiệu Tên kỳ thủ Địa chỉ Thời gian Bảng tổng kết
           
       

Danh hiệu

Số lượng

         G-VIP :  
         G-VIP PRO:  
         G-VIP GOLD:  
         G-VIP DIAMOND:  
           
           
           
 
               
          
         
          
     Đầu trang
     
     tag : trờ chơi trí tuệ , trò chơi thông minh, trò chơi sáng tạo, sản phẩm sáng tạo, cờ, cờ mới, game trí tuệ  
     
 

Bản quyền © Đỗ Đức Lương       Thông tin Bản quyền

 

Liên hệ : cohinh@gmail.com

 
 

Blog  http://cohinh.blogspot.com