Trang chủ Giới thiệu Cờ hình Cờ hình giản đơn Cờ hình tiêu chuẩn Top G- VIP

      
 

 

 
     
   
     

LUẬT THẮNG THUA

 
    Trong cờ hình, hai người chơi cờ tính điểm nên việc phân định thắng - thua phụ thuộc vào tỷ số điểm giữa hai người chơi. Luật này áp dụng chung cho cả cờ hình giản đơn & cờ hình tiêu chuẩn.

       * Toàn bộ thời gian thi đấu một ván cờ hình tổng quát được chia làm 3 hiệp:

      + Hiệp 1: Tính từ khi bắt đầu thi đấu đến khi một bên đạt số điểm >= 5 (lớn hơn hoặc bằng 5). Bên nào dẫn điểm thì bên đó thắng ở hiệp này, khi đó quân Biên được thể hiện hình ngôi sao ( Hình 4.1)

Hình 4.1: Bên đỏ thắng ở hiệp 1 - quân Biên thể hiện hình ngôi sao

     + Hiệp 2: Tính từ khi kết thúc hiệp 1 cho đến khi một bên đạt số điểm >=10. Bên nào dẫn điểm thì bên đó thắng ở hiệp này (Hình 4.2). Giả sử bên đen thắng ở hiệp thứ 2, lúc đó quân Biên bên đen thể hiện hình ngôi sao. Như vậy sau hiệp thi đấu thứ 2 quân Biên của cả hai bên đều thể hiện hình ngôi sao, khi đó nhìn vào bàn cờ chúng ta thấy ngay rằng mỗi bên đã thắng ở một hiệp thi đấu.

Hình 4.2: Bên đen thắng ở hiệp 2 - quân Biên thể hiện hình ngôi sao

     + Hiệp 3: Tính từ khi kết thúc hiệp 2 cho đến khi một bên đạt số điểm >=15. Bên nào dẫn điểm thì bên đó thắng ở hiệp này (Hình 4.3).

Hình 4.3: Bên đỏ thắng ở hiệp 3 - do đó thắng chung cuộc ván đấu

     * Trong 1 ván thi đấu, nếu bên nào thắng ở 2 hiệp thì coi như thắng trong toàn ván thi đấu.

    *Trong quá trình thi đấu, nếu một bên thắng ở cả hai hiệp 1&2 thì ván đấu sẽ kết thúc. Nếu trong hai hiệp đầu mỗi bên thắng một hiệp thì phải thi đấu tiếp hiệp thứ 3, bên nào thắng ở hiệp 3 thì coi như thắng toàn ván.

       
 
     
   
          
         
          
     Đầu trang
     
     tag : trờ chơi trí tuệ , trò chơi thông minh, trò chơi sáng tạo, sản phẩm sáng tạo, cờ, cờ mới, game trí tuệ  
     
 

Bản quyền © Đỗ Đức Lương       Thông tin Bản quyền

 

Liên hệ : cohinh@gmail.com

 
 

Blog  http://cohinh.blogspot.com